Strada Banului spre Calea Victoriei. Pe ambele artere se văd clădiri, astăzi dispărute, care au adăpostit locuri de desfacere ale produselor de pe proprietățile principelui B. Știrbey. Foto A. GH. EBNER inv. 10281