Metrorex a deschis circulaţia în staţiile de metrou Laminorului şi Străuleşti - comunicat de presă

Metrorex anunţă că, începând din 31.03.2017, a fost deschisă circulaţia la cele două staţii de metrou: Laminorului şi Străuleşti, din cadrul Magistralei 4. Racord 2. Secțiunea Parc Bazilescu (PS Zarea) – Străulești.  

Proiectul Linia de metrou Magistrala 4. Racordul 2. Secțiunea Parc Bazilescu (PS Zarea) – Străulești se referă la realizarea și punerea în funcțiune a extinderii Magistralei 4 de metrou. 

Linia nou construită are o lungime de 1,89 km şi două stații de metrou: stația Laminorului și stația Străulești.

Proiectul porneşte de la staţia existentă Parc Bazilescu, dată în exploatare în anul 2011, şi continuă către staţia Laminorului, urmată de stația Străuleşti. Legătura dintre staţii se realizează printr-un tunel pe fiecare fir de circulaţie.

În cadrul proiectului de investiţii Magistrala 4. Racordul 2, se regăseşte şi secțiunea “Depoul şi Parcarea Străulești (Park and Ride)”. Lungimea totală a secţiunii este de 2,1 km.

Valoarea totală reactualizată conform deviz general este de 1.115 mil. lei.

Circulaţia se va desfăşura cu trenuri IVA, la un interval de 8 minute.

 

Prin punerea în funcţiune a Magistralei 4 de metrou, se realizează:

  • Facilitarea legăturii între sectorul 1 Bucureştii Noi, zona Parc Bazilescu (PS Zarea) – Străuleşti şi centrul oraşului. Locuitorii zonei vor beneficia de un mijloc de transport rapid, confortabil şi sigur. 
  • Asigurarea unei linii de transport cu metroul ce oferă o viteză comercială de 36 km/h, la un interval optim de circulaţie între trenuri.
  • Reducerea poluării (gaze de eşapament, zgomot, vibraţii) prin degrevarea transportului de suprafaţă, atât public, cât şi privat, cu implicaţii importante asupra îmbunătăţirii calităţii vieţii din punct de vedere al condiţiilor de mediu.
  • Creşterea atractivităţii transportului cu metroul, comparativ cu transportul rutier, în consecinţă, reducerea numărului de accidente, reducerea degradării drumurilor, reducerea cheltuielilor de întreţinere a carosabilului prin preluarea unei părţi importante din transportul de suprafaţă.
  • Extinderea ariei metropolitane a Municipiului Bucureşti prin dezvoltarea urbanistică a zonei.

Staţia de metrou Laminorului este amplasată în cartierul Străulești din Bucureşti, la intersecţia bulevardelor Laminorului şi Bucureştii Noi, într-o zonă cu un potenţial ridicat de dezvoltare. Stația este prevăzută cu 4 accesuri dotate cu scări fixe, escalatoare şi lifturi.

Stația de metrou Străulești este o stație de capăt și totodată este prima stație de metrou ce va intra în alcătuirea primului nod intermodal de transport urban al Municipiului București (metrou, transport public suprateran, transport auto personal).

Amplasamentul stației de metrou se află în cartierul Străulești din Municipiul București. Stația de metrou este situată în sectorul 1, pe bulevardul Bucureștii Noi, la intersecția cu strada Constantin Godeanu.

Staţia Străuleşti și Park and Ride-ul vor ajuta la fluidizarea transportului de suprafaţă preluat din localitaţile învecinate (Mogoşoaia, Buftea), unde se constată o creştere semnificativă a populaţiei.

 

Cu stimă,
DIRECTOR GENERAL,
ing. Marin ALDEA